© 2024 Nico Hijman | login | ontwerp & realisatie: KKDesign


actief conserveren

actieve conservering houdt in het geheel van maatregelen en handelingen dat erop gericht is de toestand van het object te bestendigen, geconstateerd verval tegen te gaan of verder verval te voorkomen. Dit kan zijn: het vastzetten van losse delen en het verwijderen van vuil maar ook bestrijding van schimmel en houtaantastende insecten (zie foto van de houtwormkever die in werkelijkheid max. 3 mm groot is). Ook kunnen oude reparaties, die met een verkeerd inzicht zijn verricht of die schade aan het object hebben toegebracht, worden verwijderd. Een conditierapport en een behandelingsvoorstel kunnen voorafgaand aan de werkzaamheden worden opgesteld.